"เมือง ปลอดภัย"

" กรุงเทพฯ ต้องไปต่อ"

ชุมชนปลอดภัย มีอาสาสมัครคอยดูแล

เมืองปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมรับมือภัยพิบัติ

เมืองเป็นระเบียบและปลอดภัย จัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน

ชุมชนปลอดภัย มีอาสาสมัครคอยดูแล
• มีสายด่วน 199 ดูแลประชาชน 24 ชั่วโมง
• พัฒนาเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด CCTV
• มีกล้อง CCTV ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่ว กทม.
• มีไฟส่องสว่างในสวนสาธารณะ บนสะพานลอย บนถนน ในซอย
เมืองปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมรับมือภัยพิบัติ
• ผลักดันให้มีถังดับเพลิงกว่า 50,000 ถังแก่ชุมชนต่างๆ ทั่ว กทม.
• เพิ่มสถานีดับเพลิงและกู้ภัย 13 สถานี
• สนับสนุนกิจการอาสาสมัครสาธารณภัย
• ปลดล็อคเพดานเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการซ่อมแซมบ้านเรือนและส่วนที่เกี่ยวข้อง
• มีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการซ่อมแซมบ้านเรือน เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารและเครื่องมือประกอบอาชีพ
• ยกระดับมาตรฐานงานกู้ภัยสู่สากลโดยการสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย (แล้วเสร็จปี 2566)
• สร้างนักกู้ภัยมืออาชีพด้วยการให้ทุนการศึกษาเฉพาะทางก่อนเข้ารับราชการ
เมืองเป็นระเบียบและปลอดภัย จัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำสายสื่อสารลงดิน 21 เส้นทาง รวมระยะทาง 133,050 เมตร เช่น ถนนราชปรารภ ถนนพหลโยธินและถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระราม 9 ถนนพระราม 4 ถนนพระราม 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนวิทยุ ถนนนานาเหนือ ถนนชิดลม
Previous
Next
" เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้สมบูรณ์ "

สนับสนุนเครือข่ายความปลอดภัย

● สนับสนุนให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน
● ผลักดันให้มีผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครกู้ภัยประจำสถานีดับเพลิง

ส่งเสริมให้มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

● ผลักดันให้มีสถานีดับเพลิงเพิ่มเติมกระจายในจุดต่างๆ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ กทม.
● สนับสนุนการจัดตั้งทีมกู้ภัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ทีมกู้ภัยสารเคมี ทีมกู้ภัยบนท้องถนน ทางน้ำ และ ทีมกู้ภัยภายในอาคาร เป็นต้น
● พัฒนาเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เช่น ทางเท้า ทางม้าลาย ทางข้ามแยก เป็นต้น

สนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัย

● สนับสนุนให้มีถังดับเพลิงในจุดต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ กทม. มากขึ้น
● สนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ระงับเหตุพื้นฐานในชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ กทม. มากขึ้น

เมืองเป็นระเบียบ ปลอดภัย

● ผลักดันและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบสายสื่อสารให้มากขึ้น เช่น การนำสายสื่อสารแบบแขวน และสายไฟฟ้า ลงดินเพิ่มขึ้น