"เมืองเดินทางสะดวก"

"กรุงเทพฯ ต้องไปต่อ

“ผม อยากให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น บางอย่างเราสามารถพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมได้ “

"เมือง เดินทางสะดวก"

"กรุงเทพฯ เปลี่ยนไปแล้ว"

“ผม อยากให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น บางอย่างเราสามารถพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมได้ “

ปัญหาที่คนกรุงเทพพบเจอ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคและความทันสมัยของเทคโนโลยี  แต่อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเช่นนี้ ย่อมประสบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆตามมาด้วย และปัญหาหนึ่งที่สำคัญ ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นก็คือ ปัญหาด้านการจราจร

สาเหตุหลักของปัญหา

 • การขยายตัวของเมือง
 • เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

การแก้ปัญหา

ภารกิจในการบริหารจัดการของท่าน พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง และทีมงาน จึงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ทั้งคนเดินเท้า ยานพาหนะ รวมถึงระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยการดำเนินการใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

ผลการดำเนินงานที่สำเร็จแล้ว

ปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่ของ กทม. ให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเกิดความสะดวกในการสัญจร  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าไปแล้วกว่า 18 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการอีก  4 แห่ง ตัวอย่างเช่น 

 • สะพานเขียวจากแยกสารสินถึงถนนรัชดาภิเษก
 • ถนนพญาไท จากอนุสาวรีย์ฯถึงสะพานหัวช้าง  
 • ทางเท้าแยกอโศก
 • ทางถนนประดิพัทธ์ 
 • ทางเท้าถนนพหลโยธิน 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน

ทางเท้าที่ถนนพระราม 1 ช่วงแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ที่ออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทาน และมีทัศนียภาพด้านบนที่สวยงามสอดคล้องกัน

ทางเท้าพระราม 1 เป็นการพัฒนาทางเท้าที่ไม่ใช่การทำให้เกิดแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำให้เป็นทางเท้าที่ดีเหมาะกับการใช้งานของทุกคน 

โดยการเชื่อมโครงข่ายของถนน  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางสายหลักและจุดตัดทางแยกต่างๆ ช่วยให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความรวดเร็วในการเดินทาง ประกอบไปด้วย  4 รูปแบบ คือ

 การก่อสร้างปรับปรุงถนน

ยกระดับความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรในถนน  13 สาย  

ตัวอย่างที่ชัดเจน 

 • ถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้า เพื่อเพิ่มโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก-ตะวันออก ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรกรุงเทพฝั่งตะวันออก สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 200,000 คัน/ วัน 
 • ถนนคุ้มเกล้า   เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตลาดกระบังและมีนบุรี ระยะทาง 9.4 กม. สามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง 60,000 คัน/วัน 
 • ถนนประชาร่วมใจถึงถนนมิตรไมตรี ระยะทาง 7.7 กม. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเขตมีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 40,000 คัน/วัน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง ช่วยให้รถสามารถเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้น  ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการไปแล้ว จำนวน 33 เส้นทาง ระยะทางรวมกว่า 44 กม. 

 ตัวอย่างที่ชัดเจน 

 • ถนนเลียบคลองลำตามีร้องไห้ฝั่งตะวันตก ระยะทาง 4.2 กม. 
 • ถนนเจ้าคุณทหาร ช่วงฉลองกรุงถึงสะพานข้ามคลองสาม ระยะทางกว่า 4 กม.
 • ซอยรามคำแหง 9 ช่วงคลองแสนแสบถึงหมู่บ้านธารารมย์ ระยะทาง 4.5 กม. เป็นต้น

เพื่อแก้ปัญหารถที่เกิดจากการจราจรที่หนาแน่นโดยการระบาย รถขาเข้าและขาออก

ตัวอย่างที่ชัดเจน

 • สะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ 
 • สะพานเลี้ยวขวาจากพุทธมณฑลสาย 2 เข้าถนนพรานนก และพุทธมณฑลสาย 4

ตัวอย่างที่ชัดเจน

 • ทางลอดแยกมไหสวรรย์ ที่เริ่มก่อสร้างมายาวนาน ผลักดันให้ดำเนินการเสร็จภายในปี 2559 และเปิดใช้งานได้ในปี 2560  เพื่อลดจุดตัดแยกมไหสวรรย์และเพิ่มศักยภาพด้านการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ระยะทาง 0.88 กม.สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ 100,000 คัน/วัน 
 • การสร้างทางลอดพัฒนาการ รามคำแหง ถาวรธวัช เพื่อลดจุดตัดทางแยกและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนถนนพัฒนาการ ระยะทาง 1.2 กม. สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ 100,000 คัน /วัน   
 •   

สร้างความสะดวกส่งเสริมให้คนเมืองใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นด้วย “รถ -ราง- เรือ”

จัดให้มีบริการเดินรถ Shutle bus ด้วยระบบไฟฟ้า รับส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชน (ราง)  เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อการเดินทางที่ระบบขนส่งมวลชนหลักไปไม่ถึง ปัจจุบันมีจำนวน 3 เส้นทาง

ตัวอย่างที่ชัดเจน

 • เส้นทางสาย บี 1 จากสถานีขนส่งสายใต้ ถึงบีทีเอส บางหว้า ระยะทาง 26.5 กม. ให้บริการจำนวน 5 คัน สามารถรองรับประชาชนได้ 1,300 คน ต่อวัน 
 • เส้นทางสายบี 2 จากดินแดงถึงบีทีเอสสนามเป้า ระยะทาง 12 กม.ให้บริการ 6 คัน สามารถรองรับประชาชนได้ 1,300 คน ต่อวัน
 •  สายบี 3 จากชุมชนเคหะร่มเกล้า ถึง Airprt Rail lonk ระยะทาง 17.5 กม.สามารถรองรับประชาชนได้ 2,400 คน ต่อวัน 

เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและปัญหาจราจรบนถนน ด้วยรถไฟฟ้า 2 สาย

ตัวอย่างที่ชัดเจน

 • รถไฟฟ้าสายสีเขียว: ช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนสุขุมวิทและพหลโยธิน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

1.สถานีแบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน 9 กม. รวม 9 สถานี  รองรับการบริการโดยเฉลี่ยกว่า 45,000 คน/วัน

2.สถานหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 16 กม. 16 สถานี รองรับการบริการโดยเฉลี่ยกว่า 100,000 คน/วัน

 • รถไฟฟ้าสายสีทอง: ช่วยลดปัญหาการจราจรในเส้นทางถนนเจริญนครและถนนกรุงธนบุรี  พื้นที่คลองสาน ช่วยเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายอื่นๆ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีเขียว  ระยะทาง 2.8 กม. จำนวน 2 สถานี รองรับการบริการโดยเฉลี่ยกว่า 1,800-25,000 คน/วัน

พัฒนาระบบการเดินเรือโดยสารทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในฝั่งธนและฝั่งกรุงเทพตะวันออก

ตัวอย่างที่ชัดเจน

 • การเดินเรือโดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือเทวราชถึงท่าเรือสถานีหัวลำโพง  ระยะทาง 5 กม. รวม 11 ท่า  ครอบคลุมพื้นที่เขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่ายและปทุมวัน   ให้บริการด้วยเรือพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 7 ลำ มีผู้ใช้บริการ 120,000 ราย/ปี 
 • การเดินเรือโดยสารในคลองภาษีเจริญ จากท่าเรือระยะทาง 11.5 กม. รวม 15 ท่าน ครอบคลุมพื้นที่ภาษีเจริญ และบางแค บริการด้วยเรือดีเซลทั้งหมด 10 ลำ  ซึ่งมีผู้ใช้บริการกว่า 25,000 ราย/ปี 

การเดินเรือในคลองแสนแสบ ระยะทาง 10.5 กม.รวม 12 ท่าน ให้บริการด้วยเรือพลังงานไฟฟ้า 12 ลำ  สามารถให้บริการประชาชนได้รวม 200,000 ราย/ปี