"เมืองดิจิทัล"

กรุงเทพฯ ต้อง... ไปต้อง-3

การแพทย์ดิจิทัล

Previous
Next
การนำเทคโนโลยีมาใช้ด้านการแพทย์

ให้บริการรักษาพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ครบทุกขั้นตอน อย่างสมบูรณ์นัดหมอ(ออนไลน์)ล่วงหน้าได้รักษาใน 60 นาที  ระบบตรวจสอบสิทธิการรักษาแบบออนไลน์ Telemedicine รักษาผ่านแพทย์ทางไกลผ่านระบบ Smart

ให้บริการรักษาพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ครบทุกขั้นตอน อย่างสมบูรณ์นัดหมอ (ออนไลน์) ล่วงหน้าได้ รักษาใน 60 นาที
ระบบตรวจสอบสิทธิการรักษาแบบออนไลน์
การนำเทคโนโลยีมาใช้บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สำนักงานเขตดิจิทัล

การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการบริการด้านสำนักงาน

ไม่ต้องมาเขต อยู่ที่บ้านก็สามารถรับบริการจาก กทม. ผ่านแอปพลิเคชัน “BMA Smart Service” และ “BMA Q”  การชำระค่าธรรมเนียมขยะถึงบ้าน  และบริการ WiFi ฟรีสำหรับประชาชนที่มาติดต่อ กทม. ทุกคน

ให้บริการต่างๆของสำนักงานเขตผ่านแอพพลิเคชั่น เช่น BMA Q
การชำระค่าธรรมเนียมขยะถึงบ้าน
การบริการฟรีไวไฟ สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการของ กทม.
Previous
Next

แสงสว่างดิจิทัล

การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการบริการถนนคนเดิน

ประชาชนปลอดภัยไฟสว่างทุกพื้นที่ ด้วยระบบควบคุมโคมไฟส่องสว่าง (Smart Lighting) หลอดไฟเสียทราบทันที เปลี่ยนทันใจ

ได้ทำการติดตั้งซ่อมแซมไฟส่องสว่างครอบคลุมพื้นที่
มีการใช้ระบบติดตามข้อบกพร่องของหลอดไฟส่องสว่าง

ข้อมูลระบายน้ำดิจิทัล

การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการบริการข้อมูลระบายน้ำ

บริการให้ข้อมูลเตรียมพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับการเตรียมพร้อมและวางแผนการเดินทาง

เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบระดับน้ำและปริมาณฝน ณ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ จำนวน 75 แห่ง
บริการข้อมูลน้ำท่วมสำหรับประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์และวางแผนการเดินทาง
Previous
Next
กรุงเทพฯ….ต้องไปต่อ เชื่อม"ต่อ"...กรุงเทพฯ สู่เมืองดิจิทัล
" เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้สมบูรณ์ "

" บริการ กทม. ออนไลน์ เข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง "

บริการดิจิทัล

บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จบนโลก Cyber พัฒนาการให้บริการแบบออนไลน์ที่ครบสมบูรณ์ในหนึ่งเดียว ด้วยเว็บไซต์ที่รวบรวม ทั้งข้อมูลและบริการของกรุงเทพมหานครไว้ให้อย่างครบครัน เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครได้อย่างครบถ้วน ควบคู่ไปกับการขอรับบริการด้านต่าง ๆ อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางไปยังหน่วยงาน และไม่ต้องสืบค้นจากหลายช่องทาง

บริหารงานดิจิทัล

กทม. ยุคใหม่ บริหารงานด้วยระบบฐานข้อมูลออนไลน์เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อการประมวลผลและสั่งการที่มีประสิทธิภาพและรวดเเร็วในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ, การจราจร, สาธารณสุข, สิ่งแวดล้อม, คุณภาพชีวิต, ผังเมืองรวมและการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง, การศึกษา และ ความปลอดภัย